pencilsA TANTERVÜNK

Az Orchidea Iskola tanterve a magyar Nemzeti Alaptanterv alapján készült.
A tanítási nyelv iskolánkban a magyar és az angol.
Az Orchidea iskolában az osztályfőnökök felelősek a tanulmányokkal és az egyéb ügyekkel kapcsolatban. Az osztályukba járó tanulók szülei vele léphetnek először kapcsolatba, ha bármilyen problémájuk van.
A helyes magatartás elsődleges az iskolánkban. Az iskolai élet szabályokhoz kötöttek, ezeket az iskola világosan meghatározza, és ezekkel egy tanulásra alkalmas egészséges környezetet alakíthatunk ki.
Hiszünk abban, hogy a tanulókban lévő maximum lehetőségek eléréséhez szükség van integrált tantervre és interdiszciplináris módszerre. Ezért az iskola tanterve, amennyire csak lehetséges, egységesen tervezi meg a tantárgyak tananyagát. A tanterv modern módszertani technikákkal kínál megbízható oktatást mind a humán- mind a reáltantárgyaknál.

Tanulóinkat bátorítjuk, hogy fejlesszék képességeiket iskolán kívüli tevékenységekkel is. A különböző szakkörökön a tanulók saját érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet folytathatnak (pl. matematika, rajz, zene szakkörök). A csapat sportokat, kulturális programokat nagyon fontos személyiségformáló eszköznek tartjuk.

A jó oktatás kizárólag jól képzett, lelkes tanári karral érhető el. Az Orchidea elvárja tanáraitól a magas szintű oktatást és szorgalmat. Tanáraink folytonos kapcsolatban vannak a tanulókkal és szüleikkel, és mindig készségesen segítenek. A tanulókkal való kapcsolatuk az iskolai szabályokon, gondoskodáson és tanulmányi teljesítmény támogatásán alapul. Korrepetálásokkal segítik a gyengébb képességű tanulókat.

TOP
Our website is protected by DMC Firewall!
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok